Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Zarządzanie

Dlaczego warto wybrać kierunek „zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia w WSGE?

 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu zarządzania, co potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku. W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „zarządzanie” zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia.
 • Wybierając studia ma kierunku „zarządzanie” na poziomie studiów pierwszego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności:Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce, Zarządzanie w biznesie/Business Administration (specjalność również w języku angielskim). To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić.
 • Studiuj również w języku angielskim
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska
 • Kierunek posiada aktualną akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • NOWOŚĆ! Skorzystaj z Potwierdzenia efektów uczenia się (RPL) i zalicz część studiów na podstawie Twojego doświadczenia zawodowego lub wiedzy pozyskanej na różnych szkoleniach. Czytaj TUTAJ, aby poznać szczegóły
 • WSGE działa na rynku szkół wyższych , stale się rozwijając i wzbogacając ofertę o nowe kierunki
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy
 • WSGE jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC®, który jest doskonałym dodatkiem do CV.

Czego nauczę się w trakcie studiów?

Absolwenci kierunku „zarządzanie” potrafią m.in.:

 • zarządzać zespołem,
 • zarządzać przedsiębiorstwem,
 • wykorzystywać  wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz pozyskiwać dane do opisu i analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych ,
 • przygotowywać analizy finansowe,
 • zarządzać projektami,
 • przygotować budżet oraz biznesplan,
 • założyć oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „zarządzanie”?

 • w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach jako menadżer, team leader bądź na innych stanowiskach kierowniczych
 • w działach HR
 • na stanowiskach kierowniczych w administracji
 • absolwenci kierunku doskonale odnajdą się jako przedsiębiorcy

Czytaj więcej:

Studia na kierunku zarządzanie oparte są o oryginalny program studiów, odpowiadający zapotrzebowaniu przedsiębiorstw, który przewiduje uzyskanie wiedzy, nabycie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji kierowniczych i ról menedżerskich. Program studiów obejmuje przedmioty, których celem jest wyposażyć studentów wiedzę i menedżerskie umiejętności  dotyczące istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa, jak również podstaw zarządzania, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, poprzez umiejętność zarządzania zespołem, metody podejmowania decyzji, ich uwarunkowania psychologiczne i zarządzanie jakością i wiedzą.

Studenci dowiedzą się jak przygotować środowisko pracy, aby zapewnić właściwe i efektywne zarządzanie zespołem ludzi, a współpracownikom zapewnić korzystne i bezpieczne warunki pracy. Uczymy przedsiębiorczego podejście do zarządzania organizacją, determinacji i pomysłowości w bezustannym wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań  i  profesjonalnego  zarządzania projektami.

Aby perspektywy kariery absolwentów kierunku Zarządzanie obejmowały krajowy, ale również zagraniczny rynek pracy - program studiów przewiduje nauczanie języków obcych, w tym języka angielskiego [WSGE jest akredytowanym ośrodkiem ETS GLOBAL, w którym możliwe jest uzyskanie certyfikatu TOEIC].

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy

Nasi absolwenci to wysokiej klasy specjaliści, którzy uczą się od najlepszych -zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube