Tworzymy aktywne społeczeństwo

O kierunku Zarządzanie II stopnia

Dlaczego warto wybrać kierunek „zarządzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia w WSGE?

 • Możesz rozpocząć studia drugiego stopnia na kierunku „zarządzanie”, nawet jeżeli ukończyłeś studia pierwszego stopnia na zupełnie innym kierunku
 • Kierunek o profilu praktycznym nastawionym na zdobywanie - w ramach ćwiczeń, zajęć projektowych, warsztatów i praktyk - doświadczenia i użytecznych umiejętności popartych wiedzą teoretyczną.
 • Odbędziesz 3-miesięczną praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć doświadczenia niezbędne na rynku pracy
 • WSGE posiada wysoko wyspecjalizowaną kadrę z zakresu zarządzania, co potwierdzają posiadane uprawnienia do nadawania tytułu magistra na tym kierunku. W WSGE masz możliwość ukończenia kierunku „zarządzanie” zarówno na poziomie studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia
 • Wybierając studia ma kierunku „zarządzanie” na poziomie studiów drugiego stopnia będziesz mieć możliwość wyboru spośród dwóch interesujących specjalności: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie w biznesie/Business Administration (specjalność również w języku angielskim). To Ty zdecydujesz, co interesuje Cię najbardziej i czemu chcesz się poświęcić
 • Studiuj również w języku angielskim
 • Działaj w kole naukowym, które pozwala na realizację Twoich pasji
 • Jeżeli zdecydujesz się na studia na tym kierunku, damy Ci możliwość uczestniczenia w wykładach otwartych, do których prowadzenia zapraszamy m.in. naukowców z innych uczelni lub autorytety i ciekawych ludzi reprezentujących inne środowiska
 • WSGE działa na rynku szkół wyższych od ponad 10 lat, stale się rozwijając i wzbogacając ofertę o nowe kierunki
 • Studiując w naszej uczelni masz możliwość wyjazdu na studia zagraniczne do uniwersytetów m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Turcji, Portugalii, ale też Węgier, Słowacji czy Litwy
 • WSGE jest akredytowanym ośrodkiem egzaminacyjnym TOEIC®, który jest doskonałym dodatkiem do CV.

Czym różnią się specjalności i gdzie mogę pracować po ukończeniu studiów na kierunku „zarządzanie” w ramach poszczególnych specjalności?

Zarządzanie w biznesie/ Business Administration

 • Specjalność dla osób, które chcą pracować jako menadżer bądź prowadzić własną działalność gospodarczą.
 • Zajęcia na tej specjalności skupiają się na tajnikach działania przedsiębiorstwa oraz skutecznym zarządzaniu firmą.
 • Na stanowiskach kierowniczych w biznesie. Studia na tym kierunku doskonale przygotowują również do prowadzenia własnego biznesu w Polsce i za granicą.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Specjalność dla osób ceniących sobie pracę z ludźmi oraz bycie w centrum uwagi.
 • Nauczysz się jak prowadzić proces rekrutacji oraz skutecznie zarządzać ludźmi jako kapitałem
 • Działy HR w dużych korporacjach, firmach bądź administracji

Czytaj więcej:

Studia drugiego stopnia na kierunku „Zarządzanie” o profilu praktycznym kierowane są do osób, które chcą zdobyć umiejętności menedżerskie i przydatną wiedzę. Profil praktyczny kształcenia, umożliwia absolwentowi uzyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pożądanych na rynku pracy. Należą do nich m.in. prawidłowe interpretowanie i wyjaśniania zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz wzajemnych relacje miedzy nimi, wykorzystywanie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk o zarządzaniu do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów i zjawisk społecznych oraz formułowania własnych opinii. Ponadto absolwent dostrzega i potrafi wyjaśnić rolę kultury, etyki oraz postępu technicznego w procesach przemian współczesnych organizacji, potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w zakresie nauk o zarządzaniu na rzecz ochrony środowiska człowieka oraz prowadzić szkolenia z wybranych zagadnień w zakresie zarządzania. Niniejsze efekty są osiągane dzięki zapewnieniu studentom szerokiego kontaktu z praktyką poprzez zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych kompetentnych osób posiadających doświadczenie w wykonywaniu zawodu. Dopełnieniem przekazanej wiedzy są praktyki zawodowe realizowane w podmiotach, które zadeklarowały współpracę w tym zakresie.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależne od wybranej specjalności.

Aby perspektywy kariery absolwentów kierunku Zarządzanie obejmowały krajowy, ale również zagraniczny rynek pracy - program studiów przewiduje nauczanie języków obcych, w tym języka angielskiego [WSGE jest akredytowanym ośrodkiem ETS GLOBAL, w którym możliwe jest uzyskanie certyfikatu TOEIC].

Studia na tym kierunku mają na celu przygotowanie do wykonywania pracy profesjonalnie - wg. najwyższych standartów.

Nasi absolwenci to wysokiej klasy specjaliści, którzy uczą się od najlepszych -zajęcia prowadzone są przez wybitnych naukowców, praktyków.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube