Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zarządzanie oświatą - cele studiów

Zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na unowocześnienie polskich placówek oświatowych różnego szczebla. W związku z rozwijającym się i konkurencyjnym rynkiem usług edukacyjnych, wzrasta również potrzeba unowocześnienia stylu i zasad zarządzania szkołą. Celem studiów jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą lub placówką oświatową. Program ma kształtować i rozwijać te kompetencje, które umożliwiają podjęcie pracy w zawodzie dyrektora placówki oświatowej. Studia pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu poszczególnych funkcji zarządzania szkołą oraz zasobami ludzkimi. Absolwent studiów podyplomowych dysponuje wiedzą teoretyczną i praktyczną z zakresu kierowania placówką oświatową i personelem. Posiada umiejętności w zakresie sprawnej organizacji pracy w szkole

Adresaci studiów

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

Program studiów:

1. Podstawy zarządzania placówką oświatową

2. Warsztat pracy dyrektora szkoły (nadzór pedagogiczny/standardy edukacyjne)

3. Zamówienia publiczne w oświacie

4. Podstawy prawa pracy

5. Marketing edukacyjny

6. Sztuka dyplomacji

7. Prawo oświatowe. Karta nauczyciela.

8. Seminarium dyplomowe

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube