Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zarządzanie zasobami ludzkimi - cele studiów

Studia podyplomowe kształcą przyszłych menedżerów i ekspertów zajmujących się efektywnym pozyskiwaniem i wykorzystaniem zasobów pracy w organizacjach. Nabyta wiedza specjalistyczna umożliwi absolwentowi specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi w zakresie:

 • rekrutowania, doboru personelu i optymalizowania zatrudnienia,
 • konstruowania systemów oceniania i wynagradzania pracowników,
 • negocjowania warunków pracy i rozwiązywania konfliktów,
 • programowania szkoleń zawodowych i kształtowania karier,
 • ochrony socjalnej,
 • monitorowania i analizy rynku pracy,
 • przeprowadzania rekrutacji pracowników,
 • wykorzystywania wewnętrznego public relations dla celów polityki kadrowej
 • znajomości zasad działania jednostek gospodarczych prowadzących handel zagraniczny i funkcjonowania polskich placówek gospodarczych za granicą,
 • przygotowania do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Absolwenci będą przygotowani do zatrudnienia m.in.

 • w działach personalnych różnego rodzaju firm, gdzie zajmować się będą zatrudnianiem nowych pracowników, analizą efektywności struktur firmy, budowaniem systemów motywacyjnych dla pracowników i doradzaniem w bieżącym zarządzaniu menedżerom średniego i najwyższego szczebla,
 • w firmach międzynarodowych, zajmując się zarządzaniem w wielokulturowych zespołach ludzi ,
 • w agencjach konsultingowych, doradzając, jak optymalnie wykorzystać potencjał zatrudnionych w firmie pracowników oraz analizując trendy na rynku pracy,
 • w biurach pracy, doradzając osobom szukającym pracy czy chcącym się przekwalifikować,
 • w instytucjach publicznych, samorządowych i pozarządowych na stanowiskach konsultanta do spraw personalnych,
 • w związkach zawodowych jako doradca prowadzący negocjacje z pracodawcami, opiniujący decyzje zarządów firm.

 

Adresaci studiów

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia.

 

Program studiów:

1.       Techniki zarządzania stresem, autoprezentacji i komunikacji interpersonalnej

2.       Strategia zarządzania zasobami ludzkimi i rozwój zasobów ludzkich

3.       Rekrutacja i selekcja zawodowa

4.       Elementy prawa pracy

5.       Doradztwo personalne i szkolenia pracowników

6.       Ocena i motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie

7.       Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

8.       Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi

9.       Etyka menedżera

10.   Seminarium dyplomowe

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube