+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Opieka społeczna w XXI wieku: Wyzwania i rozwiązania (Kłajpeda, Litwa)

W dniach 24 – 25 maja 2018 roku, na Uniwersytecie w Kłajpedzie odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Wsparcie społeczne w XXI wieku: Wyzwania i rozwiązania. W wydarzeniu tym wzięli udział dwaj przedstawiciele Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie: Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim – dr Łukasz Roman i mgr Artur Banaszak.

Głównym celem Konferencji było promowanie aktualnych badań z zakresu nauk społecznych, ujawniając społeczny wpływ nauk na regiony oraz poszczególne kraje, bezpieczeństwo narodowe, socjalne i dobrobyt. Celem Konferencji było również powiązanie badań naukowych i z praktyką czyli przełożenie naukowych rozwiązań teoretycznych na konkretne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa.