+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

Konferencja - „Cyberkultura aspekty społeczno-ekonomiczne gospodarki”

Zapraszamy do udziału w wewnętrznej konferencji naukowej pt. " Cyberkultura aspekty społeczno-ekonomiczne gospodarki ", organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Obrady są zaplanowane na 19 lutego 2019 roku w siedzibie Uczelni.

Temat konferencji: „Cyberkultura aspekty społeczno-ekonomiczne gospodarki”

             Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodował zmiany we wszystkich dziedzinach naszego życia. Stworzył podstawy dla istotnych przeobrażeń społecznych określanych jako rewolucja elektroniczna tworząc społeczeństwo informacyjne. Daje ono możliwość swobodnego działania i operowania danymi a także swobodnego komunikowania w ramach obszarów technologii informacyjnej oraz ekonomii. Konsekwencją takiego działania jest wdrożenie kultury we wszystkich jej zakresach. Rozwój społeczeństwa informacyjnego dostarcza możliwości dla wszystkich podmiotów struktury społecznej małych i dużych organizacji oraz administracji rożnego szczebla. Nie bez znaczenia staje się ochrona danych a przede wszystkim bezpieczeństwo informacji przekazywanych w różnych obszarach gospodarki, które pozwolą zrozumieć i przewidzieć procesy ekonomiczne, społeczne i polityczne.

             Interdyscyplinarna konferencja jest skierowana do wszystkich pracowników WSGE zarówno etatowych, jak i związanych z Uczelnią umową cywilnoprawną z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych zainteresowanych następującą tematyką paneli:

  1. Administracja publiczna a cyberkultura.

Administracja publiczna powinna stać się dostępna dla obywateli zwłaszcza w tworzeniu mechanizmów zwalczających bezrobocie. Zwiększenie możliwości kontaktu i wymiany informacji.  Podniesienie jakości usług w sektorze publicznym. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez nowe media tworząc społeczeństwo informacyjne w Unii Europejskiej.

  1. Bezpieczeństwo a cyberkultura.

Współczesne technologie wpływają na ich użytkowników, pomagają w rozwoju społeczeństwa świadomego  postępujących przeobrażeń. Podporzadkowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego potrzebom ludzkim poprzez ochronę interesów konsumentów. A także analizę problemów społecznych.

  1. Edukacja a cyberkultura.

Jej zadaniem jest wykorzystanie skutecznych środków nauczania na odległość. Ułatwia społeczeństwu dostęp do wszelkich informacji. Teleedukacja pozwala realizować podstawę dla społeczeństwa informacyjnego realizując zasadę edukacji permanentnej – przez cale życie. Kształtuje nowe postawy i zachowania społeczne.

  1. Prawa człowieka a cyberkultura.

Prawidłowe funkcjonowanie każdego państwa i społeczeństwa uzależnione jest od poszanowania godności i praw ludzkich. Stanowi podstawę aktywnego uczestnictw ludzi w życiu publicznym. Jest podstawa budowy społeczeństwa demokratycznego opartego na prawach przynależnych każdemu człowiekowi. Prawa te musza być chronione w sposób prawny dając obywatelom poczucie bezpieczeństwa i pokoju społecznego.

  1. Zarządzanie a cyberkultura.

Współczesne wymagania stawiane przed pracownikami wpływają na tworzenie nowoczesnych form organizacji pracy. Pracownika powinna cechować kreatywność, innowacyjność, a także skuteczność komunikacji.  Ważna jego cecha jest elastyczność wobec zmian i nowych wymagań na stanowiskach pracy a także mobilność zawodowa i kwalifikacyjna.

Poprawa otoczenia dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez liberalizacje telekomunikacji. Przyspieszenie procesu rozpowszechniania technologii informacyjno – komunikacyjnych w obszarach gospodarki.

 

Interdyscyplinarna konferencja jest skierowana do wszystkich pracowników WSGE zarówno etatowych, jak i związanych z Uczelnią umową cywilnoprawną z różnych dziedzin nauk społecznych i humanistycznych zainteresowanych następującą tematyką paneli:

Po konferencji  artykuły będą wydane w czasopismach WSGE: Journal of Modern Studies lub Intercultural Communication w 2019 roku.

 

Komitet Organizacyjny:

Mgr Tomasz Talar

Mgr Iwona Florek

Mgr Artur Banaszak

Komitet Naukowy:

Dr Aleksandra Szejniuk

Dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE

Prof. dr hab. Bronisław Sitek

 

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony: FORMULARZ REJESTRACYJNY - KONFERENCJA WSGE - 18.02.2019

Informacja o konferencji do pobrania w formacie PDF: KONFERENCJA WSGE - 18.02.2019

W naszym Serwisie używamy plików cookies. Korzystając dalej z Serwisu, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z Polityką prywatności. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, w każdej chwili można ją cofnąć poprzez zmianę ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przeglądarce internetowej. Kliknij „Akceptuję”, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.