+48 22 789 19 03 rektorat@wsge.edu.pl

Aktualności

SPOTKANIE NOWOROCZNE ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniu 25.01.2019 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim miało miejsce Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez dr Łukasza Romana - Dziekana Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim, Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Spotkanie otworzył dr Łukasz Roman - Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Społecznych w Mińsku Mazowieckim.

W Spotkaniu Noworocznym uczestniczyli przedstawiciele władz Uczelni JM Rektor WSGE dr hab. Magdalena Sitek, Prorektor WSGE dr Tadeusz Graca, prof. dr hab. Bronisław Sitek, przedstawiciele władzy samorządowej w osobach Starosty Mińskiego Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, Wicestarosty Mińskiego Pana Witolda Stefana Kikolskiego, Burmistrza Mińska Mazowieckiego Pana Marcina Jakubowskiego, Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Pana Janusza Piechoskiego, Pana Bogusława Dziedzica w zastępstwie za Panią Wójt Gminy Jakubów, Sekretarza Gminy Stanisławów Pani Hanny Pietrzak, Wójta Gminy Latowicz Pana Bogdana Świątek-Górskiego, przedstawiciele   duchowieństwa Ksiądz Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim Marian Sobieszek, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych w osobach Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim Pani Małgorzaty Beczek, Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich w Mrozach Pana Zenona Czyżewskiego, Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Dom Samopomocy w Mińsku Mazowieckim Pani Justyny Juszczak, Dyrektora Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim Pani Joanny Papińskiej, Dyrektora Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim Pani Marleny Pustoła, Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim Pani Elżbiety Wieczorek, Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim Pana Tomasza Płochockiego, przedstawiciele służb mundurowych w osobie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim Pana st. bryg. mgr inż. Pawła Parobczaka, przedstawiciele instytucji gospodarczych z Powiatu Mińskiego w osobach Podstarszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim Pani Lidii Witusińskiej, Przedstawiciele EREMSERWIS S.C. R.M. Parol R.M. Danielak ul. Polowa 1 w Mińsku Mazowieckim, przedstawiciele związków zawodowych, instytucji miejskich, mediów, a także licznie zgromadzeni goście.