Wykładowca WSGE – Dr  MARCINKOWSKI Czesław w dniu 19 lutego 2020 r. uczestniczył w konferencji nt. Polska w ONZ – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość zorganizowanej przez United Nations Association Poland (UNAP). Konferencja ostała zorganizowana na Uniwersytetu Łódzkiego.

UNAP (Stowarzyszenie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce) realizuje projekty wspierające i promujące działania ONZ w Polsce. Prowadzi liczne projekty i programy m.in. w obszarze debaty, dialogu w kwestii stosunków międzynarodowych, zrównoważonego rozwoju oraz Agendy 2030. W obszarze zainteresowań są także problemy aktywności społeczno-obywatelskiej, edukacji, angażowania ludzi młodych, a także praw człowieka i obywatela.

             Pierwszy panel w którym dr Marcinkowski był gościem poświęcony został  problemowi kiedy to się zaczęło – Polska w ONZ od 1945 do 1990: misje pokojowe misje humanitarne, pierwsze polskie niebieskie hełmy. W trakcie panelowej dyskusji zaprezentował  on rolę i zadania Polskich Kontyngentów Wojskowych w misjach pokojowych na Bliskim Wschodzie (UNIFIL II, UNDOF), na Bałkanach (UNPROFOR) oraz w Afryce, a na tym tle zaangażowanie w pomoc humanitarną.

O dużym zainteresowaniu prezentowanymi problemami może świadczyć gorąca dyskusja z udziałem słuchaczy panelu.  

Skip to content