Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (oprócz pierwszego roku studiów licencjackich oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich) do udziału w kursie języka migowego.

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grafik z terminami zajęć dostępny tutaj: GRAFIK – Język migowy

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat.

Skip to content