Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku zarządzanie do udziału w kursie EBC*L.

Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata.

Po zakończonym cyklu szkoleń odbędzie się egzamin, osoby, które zdadzą egzamin otrzymają Certyfikat EBC*L – świadectwo potwierdzające w sposób jednoznaczny kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu (Austria).

Kurs będzie poprowadzony przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC – akredytowany ośrodek.

Kurs jest nieodpłatny.

Harmonogram zostanie podany po uzgodnieniu ze studentami i prowadzącym. Postaramy się uwzględnić wszystkie preferencje dotyczące terminów zajęć studentów.

Kurs będzie prowadzony przez aplikację MS Teams.

Zapisy trwają do końca stycznia 2021 r.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać do: iwona.florek@wsge.edu.pl  (mailem lub za pośrednictwem Teams).

Dokumenty – (plik do pobrania z możliwością edycji)

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Skip to content