Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

we współpracy z

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego
Warszawską Wyższą Szkołą Biznesu
Wyższą Szkoła Bankową w Warszawie
Narodowym Uniwersytetem Przyrodniczym i Nauk o Środowisku Ukrainy w Kijowie (Ukraina)
Osmaniye Korkut Ata University (Turcja)
Grupą Badawczą Eurofur

Patronatem Honorowym
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
i Europejskiego Klubu Biznesu Polska

ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami i jednostkami administracji – wizja przyszłości

która odbędzie się 25 maja 2021 r.
w formie zdalnej (on-line)

Cel konferencji

Celem konferencji jest wypracowanie rozwiązań w zakresie zarządzania w warunkach zakłóconej działalności, zaburzeń równowagi wewnętrznej, zagrożenia realizacji celów, zmniejszenia zatrudnienia. Konferencja ma za zadanie także zwrócić uwagę na nowe wyznawania stojące przed organizacjami i jednostkami administracji publicznej po kryzysie.

Panele Naukowe

  1. Społeczna odpowiedzialność w biznesie.
  2. Komunikacja międzykulturowa.
  3. Innowacyjność, przywództwo i zarządzanie wiedzą.          
  4. Zarządzanie i technologie informacyjne.
  5. Wyzwania rynku pracy.        
  6. Zarządzanie w administracji publicznej wobec zmian w sferze społecznych, gospodarczych i technologicznych.
  7. Finanse i administracja wobec wyzwań powstałych po 2020r.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji oraz zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej Konferencji:

Strona internetowa Konferencji: STRONA KONFERENCJI

Zgłoszenia do konferencji: FORMULARZ ZGŁOSZENIA

DANE KONTAKTOWE:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

ul. Sienkiewicza 4, 05-410 Józefów

email: a.szejniuk@googlemail.com lub iwona@wsge.edu.pl

Tel. (22) 780 10 07 w. 17 lub (22) 789 19 03 w. 17

Skip to content