Komunikat Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie 
z dnia 10 marca 2020 roku

Osoby przebywające na terenie kampusu WSGE, które powróciły lub przybyły na studia z krajów, w których stwierdzono nasilone zachorowania spowodowane koronavirusem są proszone o stosowanie się do Rekomendacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Osoby, u których występują objawy przeziębieniowo-grypowe proszone są o pozostanie w domach. W przypadku podejrzenia u siebie zakażenia koronavirusem zachęcamy do kontaktu z:

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku

515-256-220 lub (22) 779-26-63, (22) 779-48-33 wew. 124, 125, 129

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologicznej w Mińsku Mazowieckim

 (25) 758-22-32, minsk@psse.waw.pl

Prof. WSGE dr hab. Magdalena Sitek

Skip to content