W dniu 19 listopada 2020 roku nasza Uczelnia zorganizowała XII Międzynarodową Konferencję Naukową pt.; “CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY”. W związku z pandemią konferencja została zorganizowana w formie on-line przy aktywnym udziale ponad 80 naukowców i ekspertów z wielu instytucji naukowych i uczelni z Polski oraz z różnych uniwersytetów europejskich (Włochy, Hiszpania, Albania, Litwa, Ukraina , Słowacja).

Celem konferencji było określenie standardów i kierunków działań z zastosowaniem nowych technologii na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa, które jawi się jako cyfrowy kodeks praw i wolności dla ewoluującej ludzkości w nowej rzeczywistości. A więc przedstawienie pozytywnego aspektu cyberkultury, a odejście od uświadamiania i przekazywania wiedzy o zagrożeniach i niebezpieczeństwach. Wraz z postępem cywilizacyjnym pojawiają się nowe wyzwania, które w trakcie konferencji w gronie specjalistów i ekspertów powinny zostać zidentyfikowane i zaproponowane rozwiązania dotyczące nowych możliwości w zakresie technologii.

Konferencja rozpoczęła się od uroczystego otwarcia oraz wykładu wygłoszonego przez dr. Krzysztofa Malesę – wicedyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa RP pt. „Resilient society: the first line of defence on tough times”.

Następnie odbył się panel główny z wykładami prof. Ksenofona Krisafi i Kejsi Rizo z Mediterranean University of Tirana w Albanii (temat: The boundary between freedom of expression and hate speech in the world of digital transformation: the role of the media. Case of Albania), prof. Svitlany Zapara i prof. Alony Klochko z Sumy National Agrarian University na Ukrainie (temat: Conscious harmonious coexistence in ecosystems: social activity and responsible development), prof. Małgorzaty Such-Pyrgiel z naszej uczelni (temat: Society of the digital age – characteristics of the most important categories of changes), prof. Ferdinando Parentez University of Bari “Aldo Moro” we Włoszech (temat: Cyberculture and juridical dogmatics) oraz prof. Maria Lidón Lara Ortiz z Jaume I University in Castellón de la Plana w Hiszpanii (temat: Digital transformation processes in the European Union).

Po sesji głównej odbyliśmy pięć równoległych sesji – w języku angielskim, włoskim i hiszpańskim oraz języku polskim. Podczas tych sesji poruszane były różne kwestie związane z bezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwem i cyberkulturą. Poszczególne sesje i tematy wystąpień dotyczyły takich obszarów jak: Człowiek i społeczeństwo w czwartej rewolucji przemysłowej, Technologie cyfrowe w kontekście współczesnych zagrożeń i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w dziedzinie bezpieczeństwa oraz Potrzeba budowy cyberkultury w dobie IV rewolucji przemysłowej. – wyzwania edukacyjne, legislacyjne i etyczne.

Ostatnią częścią naszej Konferencji była sesja zamykająca, podczas której podsumowano to wspaniałe wydarzenie i wyrażono nadzieję na ponowne spotkanie przy okazji kolejnego wydarzenia naukowego organizowane przez WSGE.

Skip to content