Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zaprasza do udziału w XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat: „CZŁOWIEK, SPOŁECZEŃSTWO A BEZPIECZEŃSTWO W DOBIE CYFROWEJ TRANSFORMACJI – KREOWANIE CYBERKULTURY”

Inicjatorem tego naukowego przedsięwzięcia jest nasza Uczelnia o konferencja została zorganizowana przy współudziale ośrodków naukowych z kraju i zagranicy. Przedsięwzięcie jest inicjatywą GRUPY BADAWCZEJ EUROFUR (Strona Internetowa EUROFUR).

Konferencja odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 roku (początek – godz. 10:00). W Konferencji weźmie czynny udział około 80 naukowców z wiodących ośrodków naukowych i uczelni w Polsce oraz z Europy (Włochy, Hiszpania, Albania, Litwa, Ukraina, Słowacja).

Konferencja jest organizowana w formie on-line, dlatego też wszystkie zainteresowane tematyką osoby mogą wziąć w niej udział. Dostęp do Konferencji poprzez MS Teams (dostęp otwarty – bez konieczności logowania):

10:00 – 12:00

Otwarcie Konferencji i sesja główna / Opening and main session: dostęp / access

12:00 – 13:45 (sesje równoległe)

Panel nr 1 – w języku polskim: dostęp

Panel nr 2 – w języku polskim: dostęp

Panel nr 3 – w języku polskim: dostęp

Session in English language: access

Sessione in italiano / spagnolo: accesso

13:45 – 14:00

Podsumowanie i zamknięcie Konferencji / Conclusion and closing of the Conference: dostęp / access

Szczegółowy program konferencji dostępny pod linkiem: PROGRAM

Więcej informacji na temat konferencji znajduje się na stronie: STRONA KONFERENCJI

Skip to content