Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (oprócz pierwszego roku studiów licencjackich oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich) do udziału w bezpłatnym kursie języka migowego.

Kurs będzie prowadzony przez platformę MS Teams.

Będzie możliwy udział synchroniczny (na żywo podczas zajęć przez kamerę) jak i asynchroniczny (nagrania z zajęć będą dostępne dla uczestników po zajęciach).

Kurs będzie poprowadzony przez trenera języka migowego Macieja Sudewicza.

Zaproszenie od prowadzącego na YouTube:

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zgłoszenia proszę wypełnić komplet dokumentów i wysłać skan z podpisem do:

Iwony Florek iwona@wsge.edu.pl

Do dnia 6 grudnia 2020 r.

Kontakt: 22 789 19 03 wew. 23

Dokumenty dostępne TUTAJ

Skip to content