Uchwała Nr 402/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 2 lipca 2020 r.  w sprawie oceny programowej na kierunku zarządzanie prowadzonym w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

OCENA: pozytywna (wszystkie kryteria jakościowe przyjęte przez Państwową Komisję Akredytacyjną uzyskały ocenę w pełni).

Treść uchwały:

Uchwała Nr 402/2020 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Skip to content