Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zajęła 20 miejsce w rankingu uczelni niepublicznych w rankingu PERSPEKTYWY 2020.

Opublikowane zestawienie zostało przygotowane przez Fundację Edukacyjną Perspektywy pod nadzorem Kapituły, na czele której stoi prof. Michał Kleiber. Ranking Perspektyw uwzględnia 29 różnych wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów, którymi są: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał dydaktyczny, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie.

Pełny ranking uczelni niepublicznych dostępny pod adresem: http://ranking.perspektywy.pl/2020/ranking/ranking-uczelni-niepublicznych

Skip to content