Na podstawie § 9 ust. 4 Statutu Senat Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie w związku z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 45 z późn. zm.), Rektor Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej  im. Alcide De Gasperi w Józefowie wprowadza Regulamin korzystania z kształcenia zdalnego.

Zarządzanie wraz z regulaminem:

Zarządzenie nr 5/2020 Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kształcenia zdalnego w Wyższej Szkole Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Skip to content