Z głębokim żalem i bólem, zawiadamiamy o śmierci naszego kochanego Rektora dr Tadeusza Graca.

Wieloletni Rektor naszej uczelni, Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w specjalności teorii wychowania. Prowadził badania i publikacje koncentrując się w obszarze pedagogiki, psychologii społecznej i pedagogiki pracy. Organizator wielu konferencji zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Autor licznych publikacji naukowych, współredaktor książek. Praktyk z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym… a przede wszystkim wspaniały, ciepły i kochający ludzi człowiek. Będzie nam go bardzo brakowało. Zachowamy w pamięci Rektorską mądrość, życzliwość i przyjaźń oraz wdzięczność za dzielenie się pasją pracy naukowej i humanistyczną wrażliwością .

Łącząc się w żałobie z Rodziną Śp. Pana Rektora składamy wyrazy szczerego współczucia.

Rektor i Senat oraz cała Społeczność

Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie

Skip to content