Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna zakończyła przyznawanie pomocy finansowej w postaci zapomóg i stypendiów w oparciu o wnioski złożone do dnia 10 listopada i w pełni kompletne. Istnieje oczywiście możliwość składania wniosków na stypendia zgodnie z regulaminem pomocy materialnej (nie dotyczy stypendium Rektora).

Wyniki dostępne są w USOSweb – w dziele aktualności.

Transfer środków odbył się wczoraj. `Na Państwa kontach środki powinny być widoczne jeszcze dziś lub najpóźniej jutro. Przelewy były za miesiąc październik i miesiąc listopad. Prosimy o uregulowanie zaległości w czesnym.

Przypominamy, że nr konta, z którego przelane były środki na Państwa rachunki nie jest nr konta do wpłacania należności za studia! Jest to specjalne konto przeznaczone wyłącznie do obsługi środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów. Prawidłowy nr konta do opłaty za czesne macie państwo na naszej stronie oraz w USOS (indywidualny nr konta studenta).

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dostępne jest w zakładce STYPENDIA

Skip to content