Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wraz z rozpoczynającycm się nowym rokiem akademickim 2020/2021 WSGE uruchomiło nowy system obsługi uczelni i studentów – USOSweb. 

Student dzięki Aplikacji USOSweb może:

  • sprawdzić swój plan zajęć (ułożenie swoich grup zajęciowych na harmonogramie)
  • sprawdzić swój aktualny plan studiów wraz z przedmiotami na które jest zapisany
  • przeglądać swoje osiągnięcia, zaliczenia etapów
  • składać podania – zarówno te dotyczące własnych studiów jak i aplikowanie o wyjazdy zagraniczne krótko-terminowe (np. Erasmus)
  • rejestrować się na przedmioty wybieralne, egzaminy
  • przeglądać katalog prowadzonych przedmiotów na uczelni
  • wysyłać wiadomości do osób z własnych grup zajęciowych oraz do dydaktyków i pracowników uczelni

Zachęcamy do zapoznania się z szczegółowym opisem działania nowego systemu. Instrukcja dostępna pod linkiem – INSTRUKCJA USOS WEB (STUDENCI)

Wdrożenie i integracja systemu USOS w WSGE jest realizowane w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content