Kurs języka migowego dla studentów z kierunku pedagogikaoraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych do udziału...
Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku zarządzanie do udziału w kursie EBC*L. Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu...
Szanowni Państwo, W dniu 26 listopada o godzinie 20.00 odbędzie się Bal Andrzejkowy dla studentów, absolwentów i społeczności akademickiej WSGE, który  połączony będzie z kolejną akcją charytatywną dla Teosia Górskiego....
Skip to content