Szanowni Państwo,

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie (SGSP) oraz Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide de Gasperi w Józefowie (WSGE) są współorganizatorami „XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Bezpieczeństwo cyfrowe: od problemów globalnych do lokalnych. Państwo, społeczeństwo i człowiek.” Wydarzenie zostanie zorganizowane w formie hybrydowej w dniu 22 listopada 2021. Forma stacjonarna odbędzie się w siedzibie Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

 Celem konferencji jest ukazanie zarówno teoretycznych, jak i praktycznych aspektów wdrażania idei społeczeństwa 5.0 zorientowanego na człowieka, z równoczesnym rozwojem gospodarczym, rozwiązywaniem problemów społecznych, ale przede wszystkim rozwojem technologii cyfrowych ze szczególnym naciskiem na ich bezpieczeństwo. Prezentowane zagadnienia wpisują się w nurt rosnącego zapotrzebowania w dziedzinie cyfrowych rozwiązań, zarówno w sferze  państwowej, społecznej oraz indywidualnej, zintegrowanych z szeroko definiowanym bezpieczeństwem.

Konferencja dedykowana jest dla interdyscyplinarnego środowiska naukowego, jak i praktyków dla których temat szerokich zmian współczesnego społeczeństwa pod wpływem nowych technologii jest bliski.

Serdecznie zapraszamy do udziału. Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej wydarzenia – https://www.sgsp.edu.pl/?page_id=21921

Komitet Organizacyjny Konferencji

Skip to content