Serdecznie zapraszamy do udziału w I MIĘDZYPRZEDSZKOLNYM KONKURSIE KOLĘD, PASTORAŁEK I PIOSENEK ŚWIATECZNYCH – Świąteczna opowieść, który jest organizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w...
Informuje, iż nabór na szkolenie TEACCH został zamknięty z powodu wyczerpania miejsc. Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do udziału w szkoleniu „Jak pracować...
Jest nam bardzo miło poinformować, że Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi otrzymała dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-z063/17 pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”.  Projekt jest współfinansowany...
Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku zarządzanie do udziału w kursie EBC*L. TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ PRZEDŁUŻONY DO 13 PAŹDZIERNIKA 2021 Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji...

Stypendia

Informujemy, że od dnia 1 października 2021 roku przyjmowane są wnioski na przyznanie pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2021/2022. Termin składania wniosków upływa dnia 31 października 2022...
Zapraszamy do relacji LIVE z wydarzenia: Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 – Piątek (01.10.2021) – godz. 18:20. Link do wydarzenia LIVE: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI3N2QxNGEtYjc4Ny00YzQ2LThhNDAtZWRmZmVlZDkzNzI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a
Skip to content