Informuje, iż nabór na szkolenie TEACCH został zamknięty z powodu wyczerpania miejsc.

Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do udziału w szkoleniu „Jak pracować z osobami z ASD według modelu TEACCH”

Metoda TEACCH (TEACCH (ang. Treatment and education of autistic and related communication handicapped children) – kompleksowy program terapii i edukacji dzieci z autyzmem oraz dzieci z zaburzeniami w komunikacji.

Dzięki szkoleniu:
• dowiesz się czym jest terapia osób z ASD zgodna z modelem teacch,
• dowiesz się, od czego zacząć terapię z podopiecznym z ASD,
• dowiesz się czym jest struktura przestrzeni i jak dostosować środowisko do potrzeb osób z ASD (w szkole/przedszkolu/na terapii indywidualnej) i nie tylko.

Szkolenie będzie poprowadzone przez firmę „Dalej Razem” Sp. z o.o.
Więcej informacji o szkoleniu na stronie: https://edu.dalejrazem.pl/akademia-teacch-1


Prowadzący pani Katarzyna Stein-Szała – terapeuta w Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym „Dalej Razem”, posiadająca wieloletnie doświadczenie w doskonaleniu studentów i nauczycieli oraz w szkoleniu kadr pracujących z osobami autystycznymi, w tym z zakresu podstawowej wiedzy na temat autyzmu, terapii osób z ASD, komunikacji osób z ASD, diagnozy osób z ASD.
Szkolenie jest nieodpłatne.
Szkolenie będzie prowadzone przez aplikację MS Teams.
Termin: 6-7 listopada 2021
Godziny: 8-14
Zapisy trwają do: 29 października 2021. Liczba miejsc ograniczona.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać do: iwona.florek@wsge.edu.pl lub dostarczyć osobiście do Uczelni.

Dokumenty zgłoszeniowe: https://wsge.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/komplet-dokumentow-uczesnika-TEACCH.doc

Zajęcia realizowane są w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Skip to content