Zapraszamy serdecznie naszych studentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę związaną z funkcjonowaniem uczelni i studentów w dobie pandemii Covid-19. Konkurs organizowany jest przez Wyższą Szkołę Policji...
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Eichstätt-Ingolstadt oraz Zakładem Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii...
Rozpoczyna się III edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Inicjatywa jest skierowana do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do...
W imieniu Koła Naukowego Bezpieczna Strefa i dra Leszka Goździewskiego zapraszamy na wykład otwarty pt. “Znaczenie kultury bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych w czasie pandemii covid-19” poprowadzony przez prof....
Serdecznie zapraszamy studentów WSGE na kurs: Logopedia przedszkolna Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkola, studentów kierunków pedagogicznych (w tym pedagogiki specjalnej, logopedii) oraz innych osób pracujących z dziećmi wieku...
Skip to content