Serdecznie zapraszamy studentów WSGE na kurs: Logopedia przedszkolna

Kurs adresowany jest do nauczycieli przedszkola, studentów kierunków pedagogicznych (w tym pedagogiki specjalnej, logopedii) oraz innych osób pracujących z dziećmi wieku przedszkolnym.

Uczestnicy zostaną zapoznani z zagadnieniami teoretycznymi szeroko pojętej logopedii przedszkolnej, ponadto, dzięki elementom praktycznym zajęć, poszerzą swój warsztat terapeutyczny o nowe umiejętności.

UWAGA – powyższy kurs nie jest kursem nadającym kwalifikacje w obszarze LOGOPEDIA.

Termin: 12, 13, 19 lutego 2022 r.

Ilość osób: 20

Ilość godzin: 24

Zagadnienia:

  1. Rozwój mowy dziecka – etapy nabywania mowy oraz ich charakterystyka.
  2. Powstawanie dźwięków mowy języka polskiego.
  3. Co warunkuje prawidłowy rozwój mowy dziecka?
  4. Zaburzenia mowy u dzieci w wieku przedszkolnym – elementy diagnozy i terapii.
  5. najczęściej spotykane zaburzenia mowy i komunikacji;
  6. od komunikacji do artykulacji – oddziaływania logopedyczne w przypadku pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu (funkcjonalna komunikacja, bazowe umiejętności komunikacyjne).
  7. słuch a mowa. Praca z dzieckiem z zaburzeniami słuchu.
  8. terapia logopedyczna zaburzeń artykulacyjnych dziecka w okresie swoistej mowy dziecięcej – wybrane metody pracy.
  9. Profilaktyka logopedyczna.

Kurs prowadzi: mgr Renata Bronisz – logopeda-audiolog, oligofrenopedagog, wykładowca, szkoleniowiec. Aktywny logopeda z doświadczeniem w pracy z dziećmi, autorka publikacji o tematyce logopedycznej (czasopismo Strefa Logopedy).

Kurs jest zaplanowany w formie stacjonarnej w reżimie sanitarnym w sali wyposażonej w pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu „WSGE uczelnią przyszłości” sfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W razie zmian z formie realizacji zajęć będziemy informować na bieżąco. 

Rekrutacja jest otwarta do 28 stycznia 2022 lub do wyczerpania liczby miejsc na kursie.

Dokumenty rekrutacyjne należy wysłać mailem na adres: iwona.florek@wsge.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne – POBIERZ

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Skip to content