W dniu 19 stycznia 2022 roku odbył się wykład otwarty prowadzony przez prof. Mariana Cieślarczyka pt. “Znaczenie kultury bezpieczeństwa podmiotów fizycznych i prawnych w czasie pandemii covid-19”. Wykład został zorganizowany przez działające w naszej uczelni Koło Naukowe „Bezpieczna Strefa” pod kierunkiem naszego wykładowcy dr Leszka Goździewskiego. Wykład odbył się w trybie on-line. W wykładzie wzięły udział władze uczeni, przedstawiciele kadry dydaktyczno-naukowej i przede wszystkim duża grupa studentów naszej uczelni.

Podczas wykładu profesor Cieślarczyk wyjaśniał czym jest kultura bezpieczeństwa i jak ten aspekt funkcjonuje w czasie pandemii covid19 oraz opisał bardzo ciekawe modele funkcjonowania społeczeństwa podczas pandemii w odniesieniu do różnych aspektów bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa zdrowotnego, ekologicznego oraz ekonomicznego.

Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem i bardzo ciepłym przyjęciem ze strony uczestników. Serdecznie dziękujemy dr Goździewskiemu i Kołu Naukowemu „Bezpieczna Strefa” za zorganizowanie tego wydarzenia i już niecierpliwie czekamy na kolejny wykład.

Skip to content