Zapraszamy serdecznie naszych studentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę związaną z funkcjonowaniem uczelni i studentów w dobie pandemii Covid-19. Konkurs organizowany jest przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie a lauraci i finaliści konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

PROGRAM konkursu na najlepszą pracę związaną z funkcjonowaniem uczelni i studentów w dobie pandemii Covid-19:

1. Konkurs organizowany jest w dniach 24 stycznia 2022 r. – 25 lutego 2022 r.

2. Uczestnicy konkursu składają przygotowane prace do dnia 25 lutego 2022 r.

3. Ocena prac przez Komisję odbywa się w terminie do dnia 4 marca 2022 r.

4. Wyniki konkursu oraz wręczenie nagród odbywa się w dniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Covid-19 a funkcjonowanie uczelni wyższych i szkół o profilu policyjnym. Dokąd zmierzamy?”

Dokumenty konkursowe do pobrania:

Regulamin Konkursu

Karta Zgłoszenia

Oświadczenie RODO

Wymogi formalne

Skip to content