PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW

Szanowni Studenci,

Jest nam bardzo miło poinformować, że Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi otrzymała dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-z063/17 pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”.  Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej w okresie od 01.09.2018 r. do 31.11.2022 r.

W ramach projektu realizowane są zadania kierowane zarówno do studentów jak i pracowników uczelni.

Celem głównym projektu działania „Staże dla studentów” jest zwiększenie przygotowania zawodowego przez 560 studentów/ek studiów I i II stopnia kierunku Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej poprzez udział w wysokiej jakości stażach zawodowych.

Zapraszamy studentów z kierunków Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne i Zarządzanie II i III roku studiów I stopnia oraz I i II roku studiów magisterskich do zgłoszenia udziału w stażu.

Za odbycie stażu student otrzyma wynagrodzenie: 18,50 zł za godzinę:

 • dla studentów kierunku Pedagogika: 360 godz. –  Łączna kwota wynosi 6660 zł brutto,
 • dla studentów kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne: 180 godz, – Łączna kwota wynosi 3330 zł brutto,
 • dla studentów kierunku zarządzanie: 240 godz. -Łączna kwota wynosi 4440 zł brutto.

Przykładowe miejsca odbywania stażu:*

 • Przedszkole Szcześliwych Dzieci
 • Przedszkole Sternik
 • Dolina Muminków
 • Sówka Mądra Główka
 • Przedszkole Domisia
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii “Jędruś”
 • Agencja Ochrony Kujawka sp.z o.o.
 • Edukacja sp. z o.o.
 • Art. Distribution
 • Jazz-pol
 • Urząd Gminy Wiązowna
 • Boguc Construction
 • Samorządowe Przedszkole nr 2 w Rykach
 • Centrum Doradczo-Szkoleniowe w Starej Stepnie
 • Fundacja My Love w Olszewo Borki
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych i Społecznych
 • CBRE
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rykach
 • Niepubliczne Przedszkole Akademia Skrzata w Brzegu
 • Małe Stópki Niepubliczne Przedszkole i Żłobek
 • Warsztatownia Działań Twórczych Dorota Wodnicka

Można wziąć udział w płatnym stażu z projektu “WSGE uczelnia przyszłości” tylko jeden raz.

Termin odbywania stażu:

 • kierunek pedagogika: 2 marca – 31 maja 2022

 • kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie: 2 marca – 30 kwietnia

*Po rekrutacji a przed podpisaniem umowy o staż należy zgłosić się do pracodawcy celem odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Student może sam zaproponować inne miejsce odbycia stażu. W tym celu prosimy o kontakt do dnia 9 lutego 2021 r.

Zapraszamy do wysłania zgłoszenia drogą mailową: iwona@wsge.edu.pl lub osobiście w dziekanacie uczelni w Józefowie do dnia 14 lutego 2022 r.

Wniosek kandydata – FORMULARZ REKRUTACYJNY w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnia przyszłości

Więcej informacji pod numerem tel. 22 780 10 07 wew. 23 oraz  iwona@wsge.edu.pl

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczneg

Skip to content