W ramach Projektu „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” zaprasza na nieodpłatne warsztaty komunikacyjne w formie online zakończonym zaświadczeniem.

Ilość godzin: każdy moduł po 12 godzin

Tematyka modułów:

  • Rozwój potencjału uczniów z Zespołem Aspergera i w spektrum autyzmu: efektywna komunikacja, rozwijanie talentów, metody oddziaływań edukacyjnych – podejście Floortime i Teacch. 
  • Tutoring edukacyjny jako metoda rozwoju potencjału uczniów.
  • Asertywna komunikacja z grupą z elementami pozytywnej dyscypliny i komunikacją opartą
  • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w biznesie
  • Zarządzanie stresem
  • Komunikacja w zespołach projektowych

Prowadzący: Bartosz Nowak – Trener biznesu, tutor, nauczyciel akademicki, doktorant w Instytucie Psychologii PAN. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w obszarach: Human Resources, Badaniach Kompetencji Pracowników, Tworzenia Ścieżek Rozwojowych, Szkoleniach Kompetencji Miękkich, Edukacji, Szkolnictwie Wyższym. W ramach realizowanego projektu badawczego w IP PAN zajmuje się problematyką więzi (Human-animal bond) pomiędzy dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a psami w procesie dogoterapii.

Preferowane terminy zajęć:

11 marca 16:40-20:40 i 12 marca 15:30 – 20:30

19 marca 9:30-15:30 i 20 marca 9-12

25 marca 17-20 i 26 marca 12-18

7 maja 10-16 i 8 maja 9-12

14 maja 10-16 i 15 maja 9-12

Proszę o wskazanie interesującego Państwo modułu oraz preferowanego terminu.

Warsztaty będą tworzone w miarę możliwości w terminach preferowanych przez większość chętnych.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/KCix87uGFE

Więcej informacji: iwona.florek@wsge.edu.pl

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Skip to content