Zapraszamy kurs języka migowego na poziomie rozszerzonym dla studentów z kierunku pedagogika
oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych do udziału w bezpłatnym kursie języka migowego na poziomie rozszerzonym.

Terminy zajęć:
3 kwietnia godzina 9-15 (8 jednostek zajęć)
24 kwietnia godzina 9-15 (8 jednostek zajęć)
6 maja  godzina 17-20 (4 jednostki zajęć)
8 maja godzina 9-15 (8 jednostek zajęć)
20 maja godzina 17-20 (4 jednostki zajęć)
22 maja godzina 9-15 (8 jednostek zajęć)
3 czerwca  godzina 17-20 (4 jednostki zajęć)
5 czerwca godzina 9-15 (8 jednostek zajęć) 

Kurs będzie prowadzony przez platformę MS Teams.

Będzie możliwy udział synchroniczny (na żywo podczas zajęć przez kamerę) jak i asynchroniczny (nagrania z zajęć będą dostępne dla uczestników po zajęciach).

Kurs będzie poprowadzony przez trenera języka migowego Macieja Sudewicza.

Zaproszenie od prowadzącego na YouTube: 

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W celu zgłoszenia proszę wypełnić komplet dokumentów i wysłać skan z podpisem do:

Dr Iwony Florek iwona@wsge.edu.pl do dnia 30 marca 2022

Kontakt: 22 789 19 03 wew. 23

Skip to content