Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową„Zmiany regulacyjne w polskim systemie medialnym. Od deregulacji do ponownej regulacji?” Nasza uczelnia jest współorganizatorem tego wydarzenia.

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii Instytutu Prawa Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi  w Józefowie oraz Akademickie Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa mają zaszczyt zaprosić do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji pod nazwą Zmiany regulacyjne w polskim systemie medialnym. Od deregulacji do ponownej regulacji?”

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, w dniu 4 kwietnia 2022 r., w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie Al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00–910 Warszawa. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

W imieniu własnym i pozostałych współorganizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu naukowym.

Skip to content