Podczas naszej Konferencji Pedagogicznej, serdecznie zapraszamy na wykład aktywizujący na temat wspierania dzieci i rodziców w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

WYKŁAD AKTYWIZUJĄCY – jako odpowiedź na aktualną sytuację i aktualne potrzeby, w ramach konferencji odbędzie się wykład aktywizujący (w wersji on-line) pod tytułem:

Wspieranie dzieci i ich rodziców w sytuacjach kryzysowych w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie

Prowadzący: Magdalena Szypulska-Zyga

Termin: 26 kwietnia 2022

Czas: 16:45 – 18:00

Zagadnienia:

  • Znaczenie sytuacji kryzysowych w życiu człowiek:
  • Etapy radzenia sobie z kryzysem SE
  • Objawy stresu w kryzysie
  • Potrzeby i formy wsparcia a wiek dzieci
  • Formy wsparcia dla dzieci polskich i ich rodziców
  • Formy wsparcia dla dzieci i młodzieży — uchodźców z Ukrainy oraz ich rodzice,
  • Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie w Ukrainie i jej konsekwencjach
Skip to content