Informujemy, iż pozostały jeszcze ostatnie miejsca na warsztaty dla nauczycieli/psychologów/pedagogów:

  1. warsztat prowadzony przez prof. Mariusza Jędrzejko – pt.: FAS/FASD – perspektywa psychopedagogiczna. Wyzwania dla edukacji i profilaktyki 
  2. wykład aktywizujący prowadzony przez psycholog Magdalenę Szypulską-Zyga – pt.: Wspieranie dzieci i ich rodziców w sytuacjach kryzysowych w kontekście konfliktu zbrojnego w Ukrainie

Oba wydarzenia organizowane są w ramach odbywającej się 26 kwietnia 2022 roku Konferencji Pedagogicznej a udział w  nich jest BEZPŁATNY. Udział w wydarzeniu w formie on-line.  

Odpowiadając na liczne Państwa prośby, oba wydarzenia zorganizowano w godzinach popołudniowych: 

Warsztat: 15:00 – 16:30 

Wykład aktywizujący: 16:45 – 18:00. 

Udział w warsztacie i/lub wykładzie aktywizującym to nie tylko doskonała forma poszerzenia swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji w bardzo aktualnej tematyce, ale również za udział w wydarzeniach otrzymacie Państwo certyfikaty uczestnictwa w formie doskonalenia zawodowego, co może okazać się przydatne podczas Państwa awansu zawodowego w placówce oświatowej.  

Zapisy do udziału prosimy zgłaszać na: rektorat@wsge.edu.pl (prosimy o padanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz placówki).

Termin zgłoszeń upływa w piątek 22 kwietnia 2022 r.

Szczegóły dotyczące warsztatu – https://wsge.edu.pl/2022/03/31/warsztat-fas-fasd-perspektywa-psychopedagogiczna-wyzwania-dla-edukacji-i-profilaktyki/ 

Szczegóły dotyczące wykładu aktywizującego – https://wsge.edu.pl/2022/03/31/wyklad/ 

Skip to content