W dniu 11 kwietnia 2022 roku, odbyła się w Lublinie (KUL) Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rektora KUL pt. “Wartości chrześcijańskie w społeczeństwie cyfrowym”

Organizatorami tego doniosłego wydarzenia naukowego byli: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Fundacja „Myśląc Ojczyzna” im. Ks. Infułata Ireneusza Skubisia, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W Konferencji wzięli czynny udział Rektor WSGE – dr hab. Magdalena Sitek, prof. WSGE oraz przedstawiciele kadry akademickiej naszej Uczelni.

Program Konferencji

Relacja live z Konferencji

Relacja z sali CTW-113:

Relacja z sali CTW-114

RELACJE MEDIALNE Z KONFERENCJI (dzięki uprzejmości: https://www.kul.pl/katedra-koscielnego-prawa-publicznego-i-konstytucyjnego,1214.html)

Wywiad z prof. Magdaleną Sitek, rektor WSGE  Program „Poranek między Wisłą a Bugiem” 

 Panorama Lubelska 

 TVP3 Lublin

 KUL

 Ministerstwo Edukacji i Nauki

→ Polskie Radio Lublin 

Skip to content