Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, w dniu 29 kwietnia 2022 roku. po przejściu audytu certifikacyjnego prowadzonego przez firmę CERTIKA, otrzymała potwierdzenia spełnienia wymagań normy ISO 21001:2018 (Certyfikacja systemu zarządzania organizacją edukacyjną).

Certifikat jest ważny 3 lata (do 28.04.2025).

Skip to content