Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do udziału w szkoleniu „Praca z dzieckiem z autyzmem” podzielonym na dwa moduły:

Moduł I: „Jak pracować z dzieckiem z autyzmem (ASD) w przedszkolu?”

Moduł II: „Jak rozwijać mowę i komunikację u osób z autyzmem (ASD)”

Dzięki szkoleniu:

  • nauczysz się przeprowadzić diagnozę funkcjonalną dziecka w przedszkolu i na jej podstawie pisać IPT
  • nauczysz się organizować przestrzeń wokół siebie, tak by efektywnie edukować i terapeutyzować dziecko z ASD 
  • dowiesz się, jak wprowadzić trening czystości i co zrobić, by dziecko zjadało posiłki w przedszkolu 
  • dowiesz się, czym są wyjścia społeczne, książeczki społeczne oraz co zrobić by wprowadzić dziecko w grupę rówieśniczą 
  • dowiesz się, jak współpracować z rodzicem
  • dowiesz się, jak poprzez wspierające techniki oddziaływań rozwijać komunikację osób z ASD,
  • dowiesz się, jak dostosować istniejące metody komunikacji alternatynwej do możliwości poszczególnych osób z ASD.

Szkolenie będzie poprowadzone przez firmę “Dalej Razem” Sp. z o.o. – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Dalej Razem Edu.

Prowadzący Moduł I: pani Ewa Gruna-Skowron – Oligofrenopedagog, neurologopeda, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem. Interesuje się terapią osób z autyzmem, ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania się oraz pracy nad zachowaniami trudnymi, dietą w autyzmie.

Prowadzący Moduł II: pani Katarzyna Suchocka – Pedagog i logopeda. Wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem; ukończone szkolenia z zakresu terapii specjalistycznej z dziećmi z autyzmem, w szczególności w zakresie diagnozy, terapii, alternatywnych i wspomagających metod komunikacji; udział w projektach dotyczących działań z osobami z autyzmem. Wieloletnie doświadczenie w szkoleniach kadr pracujących z osobami autystycznymi, z zakresu komunikacji osób z autyzmem. Autorka referatów i odczytów na konferencjach naukowych i metodycznych.

Szkolenie jest nieodpłatne.  

Szkolenie będzie prowadzone przez aplikację Clickmeeting.

Można zgłosić się na całe szkolenie lub na jeden moduł.

Termin:

4 czerwca 2022 r. (moduł I) 8.00-14.00

 5 czerwca 2022 r. (moduł II) 8.00-14.00

Zapisy trwają do: 26 maja 2022 r. Liczba miejsc ograniczona.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać do: iwona.florek@wsge.edu.pl  lub dostarczyć osobiście do Uczelni.

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE – do pobrania

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content