W ramach Projektu „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” zaprasza na nieodpłatne warsztaty komunikacyjne w formie online zakończone zaświadczeniem.

Ilość godzin w każdym module: 12

Tematyka modułu: „Tutoring edukacyjny jako metoda rozwoju potencjału uczniów

11.06 – 9.30 – 17.30 

12.06 – 9.30 – 13.30 

Tematyka modułu: „Rozwój potencjału uczniów z Zespołem Aspergera i w spektrum autyzmu: efektywna komunikacja, rozwijanie talentów, metody oddziaływań edukacyjnych – podejście Floortime i Teacch

18.06 – 9.30 – 17.30 

19.06 – 9.30 – 13.30 

Prowadzący: Bartosz Nowak – Trener biznesu, tutor, nauczyciel akademicki, doktorant w Instytucie Psychologii PAN. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w obszarach: Human Resources, Badaniach Kompetencji Pracowników, Tworzenia Ścieżek Rozwojowych, Szkoleniach Kompetencji Miękkich, Edukacji, Szkolnictwie Wyższym. W ramach realizowanego projektu badawczego w IP PAN zajmuje się problematyką więzi (Human-animal bond) pomiędzy dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu a psami w procesie dogoterapii.

Linki do spotkań:

 „Tutoring edukacyjny jako metoda rozwoju potencjału uczniów

11.06 (sobota) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QxNWIwNDMtNjkxNi00M2IxLTg3YmItYjAzMmI0YmU0NTA0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%223b327eee-f7a0-46dc-9e03-9e521f8a717c%22%7d

12.06 (niedziela)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdjZjE0ZGQtMzAwNS00ODJiLWFiNmUtZGU4ZmM2MjE3ZGY2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%223b327eee-f7a0-46dc-9e03-9e521f8a717c%22%7d

Rozwój potencjału uczniów z Zespołem Aspergera i w spektrum autyzmu: efektywna komunikacja, rozwijanie talentów, metody oddziaływań edukacyjnych – podejście Floortime i Teacch

18.06 (sobota)  https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDcyMmQwZGEtZGM0ZS00ODdiLWE4NzUtNzVmMThiYTFhMTRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%223b327eee-f7a0-46dc-9e03-9e521f8a717c%22%7d

19.06 (niedziela) https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDU0ZDc2YjctODcyNC00MmVhLThkMWEtOTkzODU5ZTM2MGI4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%223b327eee-f7a0-46dc-9e03-9e521f8a717c%22%7d

Dzięki uprzejmości prowadzącego linki mogą być udostępnione osobom trzecim, jednak jedynie osoby zgłoszone, które wypełniły formularz otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Warsztat nie będzie nagrywany.

Dokumenty zgłoszeniowe – do pobrania

Więcej informacji: iwona.florek@wsge.edu.pl

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Skip to content