W okresie wakacyjnym (czerwiec- wrzesień 2022) Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozpoczyna program  „Praktyki studenckie w SGSP

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy studentów na praktyki do SGSP.

W ramach praktyk oferujemy :

  • zapoznanie z organizacją i zasadami pracy obowiązującymi w naszej Uczelni,
  • zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych i wiedzy specjalistycznej w wybranych obszarach;
  • wsparcie doświadczonych opiekunów merytorycznych;
  • zaświadczenie i opinię po odbyciu praktyki, potwierdzającą wykonywane czynności oraz nabyte umiejętności i kwalifikacje.

Do udziału szczególnie zachęcamy studentów kierunków administracyjnych, prawnych, psychologicznych, socjologicznych, pedagogicznych czy finansowych.

W załączeniu przesyłam zestawienie ofert na praktyki w SGSP w 2022r.

ZESTAWIENIE

Szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie BIP SGSP:  https://bip.sgsp.edu.pl/sgs/sluzba-i-praca-w-sgsp/prakty

Skip to content