W dniu 24 czerwca 2022 roku, w Milton Friedman Univeristy – Budapeszt, Węgry odbyła się Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Głównym współorganizatorem tego ważnego wydarzenia naukowego była Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie.

Tematem tegorocznych rozważań naukowych na temat praw człowieka był: Smart development – Prawa człowieka jako gwarancja inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki oraz studenci z Polski oraz innych ośrodków naukowych w Europie (Węgry, Słowacja, Włochy, Hiszpania, Albania, Ukraina). Konferencja odbyła się w wersji hybrydowej a referaty prezentowane były w językach polskim, węgierskim, angielskim, włoskim i hiszpańskim.

W Konferencji w sposób czynny (z referatami) wzięło udział liczne grono przedstawicieli WSGE (władze uczelni, kadra dydaktyczna oraz studenci).

Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej IHRC – 2022.

Skip to content