Serdecznie zapraszamy studentów do udziału w kursie EBC*L.

Certyfikaty ekonomiczne EBC*L (European Business Competence*Licence – Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych) to potwierdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek, rozpowszechniony i uznawany w ponad 30 krajach świata.

Po zakończonym cyklu szkoleń odbędzie się egzamin, osoby, które zdadzą egzamin otrzymają Certyfikat EBC*L – świadectwo potwierdzające w sposób jednoznaczny kwalifikacje ekonomiczne zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Certyfikaty wydawane są przez Międzynarodowe Centrum Certyfikacyjne EBC*L w Wiedniu (Austria).

Kurs będzie poprowadzony przez Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji PRAGMATIC – akredytowany ośrodek.

Kurs jest nieodpłatny.

L.P.DATAGODZINYL.GODZIN
1.06.08.202210.00-11.302
2.06.08.202211.45-13.152
3.06.08.202213.30-15.002
4.07.08.202210.00-11.302
5.07.08.202211.45-13.152
6.07.08.202213.30-15.002
7.20.08.202210.00-11.302
8.20.08.202211.45-13.152
9.20.08.202213.30-15.002
10.21.08.202210.00-11.302
11.21.08.202211.45-13.152
12.21.08.202213.30-15.002
13.27.08.202210.00-11.302
14.27.08.202211.45-13.152
15.27.08.202213.30-15.002
16.28.08.202210.00-11.302
17.28.08.202211.45-13.152
18.28.08.202213.30-15.002
19.03.09.202210.00-11.302
20.03.09.202211.45-13.152
21.03.09.202213.30-14.151
22.04.09.202210.00-11.302
23.04.09.202211.45-13.152
24.materiały do pracy własnej przekazane od prowadzącego 15
  RAZEM60

Kurs będzie prowadzony przez aplikację MS Teams.

Zapisy trwają do końca 31 lipca 2022 r.

W celu zgłoszenia na kurs proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać do: iwona.florek@wsge.edu.pl  (mailem lub za pośrednictwem Teams).

DOKUMENTY DO POPRANIA

Zajęcia realizowane są  w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Skip to content