Zapraszamy do wzięcia udziału w (bezpłatnym) II Sympozjum Resocjalizacja w praktyce- autorskie projekty oddziaływań, dotyczącym różnych doświadczeń praktyków w pracy resocjalizacyjnej.

Termin: 05.12.2022  

Adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula Schumana 01-938 Warszawa (Sympozjum odbędzie się formule hybrydowej. Oznacza to, że część uczestników: weźmie czynny udział osobiście w siedzibie UKSW oraz możliwy jest bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad Konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia.

Organizatorem Sympozjum jest:

Koło Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

Współorganizatorzy:

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie,

Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego,

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie,

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego’’ Patronat’,

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”

Zgłoszenie uczestnictwa:

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego do 31 października  2022 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa biernego do 4 listopada 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy

Skip to content