Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Studenci, Jest nam bardzo miło poinformować, że Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im....
Społeczność akademicka naszej uczelni bierze udział w różnych akcjach pomocowych. Tradycją już jest, iż nasi studenci oraz pracownicy wspierają Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Ujejskiego 14 w Otwocku. Każdego...
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi z Wydziałem Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie   zaprasza na Konferencję Naukową z cyklu: Dziecko i rodzina zatytułowaną:...
Projekt „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości” współfinansowanyze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku zarządzanie do udziału w kursie EBC*L. Certyfikaty ekonomiczne...
Skip to content