Zapraszamy kurs języka migowego na poziomie rozszerzonym dla studentów z kierunku pedagogikaoraz dla słuchaczy studiów podyplomowych Serdecznie zapraszamy studentów z kierunku pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych...
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie w zaistniałej sytuacji otwiera drzwi dla wszystkich tych, którzy chcą pomóc i przynieść jakieś dary dla potrzebujących z Ukrainy. Organizujemy zbiórkę przedmiotów, które...
PŁATNE STAŻE DLA STUDENTÓW Szanowni Studenci, Jest nam bardzo miło poinformować, że Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi otrzymała dofinansowanie projektu nr POWR.03.05.00-00-z063/17 pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki...
Zapraszamy serdecznie naszych studentów do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę związaną z funkcjonowaniem uczelni i studentów w dobie pandemii Covid-19. Konkurs organizowany jest przez Wyższą Szkołę Policji...
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej oraz Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Eichstätt-Ingolstadt oraz Zakładem Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii...
Rozpoczyna się III edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Inicjatywa jest skierowana do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do...
Skip to content