Tworzymy aktywne społeczeństwo

20.10.2014 - Decyzja o nadaniu uprawnień do prowadzenia studiów II stopnia na kierunku zarządzanie o profilu praktycznym

Loading ...


WSGE na 35 miejscu w Rankingu Perspektyw spośród Magisterskich Uczelni Niepublicznych (22.05.2014 r.)

W roku 2010 WSGE zajmowała 69, w 2011 - 46, w 2012 - 38 a w roku ubiegłym - 2013 miejsce 39.

W tym roku w Rankingu "Perspektywy" WSGE zajęła 35 miejsce spośród polskich uczelni niepublicznych (12 w województwie).

Cały Ranking - tutaj


WSGE na 71 miejscu oraz kategoria B w zakresie nauk społecznych
i humanistycznych (30.09.2013 r.)

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) w terminie określonym w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620 i Nr 155, poz. 1036 oraz z 2012 r. poz. 756) przeprowadził kompleksową ocenę jakości naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191).

Z dumą publikujemy wynik Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

- WSGE sklasyfikowano na 71 miejscu wraz z kategorią B w zakresie nauk społecznych i humanistycznych wśród wszystkich uczelni i uniwersytetów w Polsce. (Link do Wykazu)

Loading ...

 

 
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube