Tworzymy aktywne społeczeństwo

Zaproszenie na spotkanie organizacyjne - Szkolenie Certika

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
oraz
Certika Sp. z o. o.

Serdecznie zapraszają na spotkanie organizacyjne odnośnie szkolenia z zakresu:
Specjalista i auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2015-10

Cel szkolenia: umożliwienie studentom studiów I i II stopnia zdobycie międzynarodowego certyfikatu auditora wewnętrznego i specjalisty w zakresie PN-ISO 9001:2015-10 czyli Systemu Zarządzania Jakością (SZJ).
Uczestnik będzie potrafił samodzielnie prowadzić audity, a także koordynować działanie SZJ (np. pełnić funkcję pełnomocnika ds. SZJ) w organizacji, w której pracuje lub podejmie pracę.

Spotkanie organizacyjne:
Data: 6.05.2017 godzina 14:30, sala 15 Blok C WSGE Józefów

Certika Sp. z o. o. jest polską jednostką certyfikującą systemy zarządzania akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością wg ISO 9001. Osoby prowadzące zajęcia to praktycy z wieloletnim stażem w systemach zarządzania jakością jako auditorzy wiodący a wcześniej jako konsultanci.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów!

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube