Tworzymy aktywne społeczeństwo

Awans WSGE w RANKINGU SZKÓŁ WYŻSZYCH 2017

Opublikowany został kolejny Ranking Szkół Wyższych 2017 miesięcznika PERSPEKTYWY. Z dumą możemy poinformować, iż Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie zanotowała kolejny awans i zajęła 19 miejsce w rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich.

W rankingu Niepublicznych Uczelni Magisterskich brane są pod uwagę „szkoły wyższe, które posiadają uprawnienia co najmniej II stopnia lub jednolite magisterskie, miały minimum dwa roczniki absolwentów, wzięły udział w badaniach ankietowych, oraz łącznie studiuje w nich minimum 200 studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych”. Ranking Szkół Wyższych tworzony jest w oparciu o takie kryteria jak: prestiż, absolwenci na rynku pracy, siła naukowa, warunki kształcenia, innowacyjność oraz umiędzynarodowienia.

Dziewiętnaste miejsce w Rankingu wskazuje na stały rozwój naszej Uczelni. Przypomnijmy, że w roku 2014 roku zajmowaliśmy 35 pozycję, a w 2016 pozycję 25. Wskazuje on również, iż WSGE staje się coraz lepsze a naszych studentów i absolwentów upewnia, iż dokonali dobrego wyboru. 

 

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube