Tworzymy aktywne społeczeństwo

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki - ZAPROSZENIE

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki
Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej
im. Alcide De Gasperi w Józefowie
 
zaprasza na spotkanie 
   
z cyklu spotkań z CIEKAWYM CZŁOWIEKIEM
Pani Mgr Maria Gudro-Homicka
Nauczyciel, Wychowawca, Pedagog z Pasją
 
 - Nauczycielka języka polskiego z 42-letnim stażem pracy ,,przy tablicy”, 
 - Inspektor oświaty, starszy wizytator, konsultant metodyczny, egzaminator,
- Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, 
- Rzeczoznawca ds. opiniowania podręczników szkolnych, Członek Zespołu Etyki Słowa,
- Członek Towarzystwa Naukowego im. Adama Mickiewicza przy UW,
- Edukator dramy edukacyjnej, wykładowca na studiach podyplomowych , 
- Autorka kilkunastu podręczników metodycznych i programów języka polskiego, 
   Najnowsze z nich:
"Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych", Wydawnictwo Difin, 2017
"Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii", Wydawnictwo Difin, 2015.
- Od sześciu lat członek Komisji Rewizyjnej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Ulicy ,,Przywrócić Dzieciństwo” im. Kazimierza Lisieckiego ,,Dziadka”. Angażuje się społecznie w udzielanie pomocy materialnej i edukacyjnej dla dzieci z rodzin dotkniętych niedostatkiem i społecznie niedostosowanych.  - - Za działalność społeczną i edukacyjną odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaczeniem ,,Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
 
TEMAT:  Jak być dobrym nauczycielem
  
KIEDY: w dniu 24.10.2017 roku (wtorek)
godzina 18
               
GDZIE: Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 
ul. Sienkiewicza 4
sala 14
 
 
  Nie przegap okazji, wykorzystaj szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych  

 

Zarząd Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE im. Alcide De Gasperi
Uczestnicy spotkań Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE im. Alcide De Gasperi
dr Dorota Łażewska - opiekun Koła Naukowego Studentów Pedagogiki WSGE im. Alcide De Gasperi
 
Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube