Tworzymy aktywne społeczeństwo

Wykład otwarty z posłem na Sejm RP panem Danielem Milewskim

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie ma zaszczyt zaprosić na wykład otwarty, który zostanie wygłoszony przez Posła na Sejm RP - pana Daniela Milewskiego. Wykład odbędzie się w sobotę – 25 listopada 2017 roku, o godz. 14:00 w Sali nr 15, głównego budynku naszej uczelni. 

Wykład

„Prawne i społeczne uwarunkowania kampanii wyborczych”

Daniel Milewski

Daniel Milewski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentant Polski w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Magister prawa i ekonomii z dyplomami MBA i LLM. W Sejmie pracuje w komisji sprawiedliwości i praw człowieka, komisji gospodarki i rozwoju oraz komisji spraw zagranicznych, zaś w Radzie Europy w komisji ds. politycznych i demokracji oraz komisji zagadnień prawnych i praw człowieka. Jest przewodniczącym parlamentarnego zespołu ds. wolontariatu i organizacji pozarządowych oraz wiceszefem bilateralnej polsko-szwedzkiej grupy parlamentarnej, a także wiceprzewodniczącym  parlamentarnego zespołu ds. Samorządu Terytorialnego. W latach 2010-2015 był radnym powiatu mińskiego, najpierw pełnił funkcję przewodniczącego komisji oświaty, kultury i sportu, a następnie Przewodniczącego Rady Powiatu. Swoje zainteresowania naukowe również koncentruje na tematyce demokracji lokalnej, szczególnie w kontekście uregulowań międzynarodowych. Jest autorem kilku prac naukowych z tego zakresu oraz doktorantem w Instytucie Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Znajdź nas na Facebook
Facebook
Jesteśmy na Google+
Google+
Zapraszamy na YouTube
YouTube